Приветствую Вас Гость  

Главная  | Мой профиль | Регистрация | Выход | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
 • Страница 1 из 1
 • 1
Форум » Категория » ФОРУМ » Восстание 1830-31,1863-64, легионы 1918-20, Катынь, Тверь. (Лозовские, Лазовские, Лос(с)овские)
Восстание 1830-31,1863-64, легионы 1918-20, Катынь, Тверь.
ФеликсовичДата: Понедельник, 13.01.2014, 14:33 | Сообщение # 1
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
Восстание 1830-1831 годов. В польской историографии - Ноябрьское восстание. По-польски Powstanie listopadowe. Общий алфавит по фамилиям владельцев в Виленской губернии, имения которых находятся под запретом с 1829 по 1865 год:
Lazowski Antoni,
Lazowski Jan,
Lazowski Leonard,
Lazowski Wincenty.

Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym:
indeks osobowy informacji publikowanych w Tygodniku Petersburskim w latach 1831 – 1832 i 1834 – 1835.
Lazowski Antoni; [1834-43]
Łazowski Jan; [1834-43]
Łazowski Leonard; [1834-43]
Łazowski Wincenty; [1834-43]
Łossowski Mateusz, poodpor.; [1834-86]

http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=23&sub=963
 
ФеликсовичДата: Вторник, 14.01.2014, 12:57 | Сообщение # 2
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
Приговорен к смертной казни через повешение: Lossowski Mateusz - подпоручик.
 
ФеликсовичДата: Вторник, 14.01.2014, 13:02 | Сообщение # 3
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
Список участников восстания, высланных в 1830 - 1835 гг. по амнистии за границу:

Lazowski - подпоручик,
Losowski Konstanty - подпоручик.

Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych zagranicę. [1830 - 1835]

1113. Łosowski Konstanty
 
ФеликсовичДата: Вторник, 14.01.2014, 13:47 | Сообщение # 4
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
Лазовский Ян Якуб (д.р. 1812) - мещанин Гродненской губернии, родился в деревне Адамов Виленской губернии, фельдшер монастыря в Картуз - Березе. Служил в обозе отряда Т.Пусловского. Взят в плен под Невелем. Содержался в Бобруйской крепости. Решением ГГСК от 29.02.1832 отдан на военную службу. (По информайии Л.Кравца и Р. Белецкого - иммигрировал во Францию, с 25.05.1832 г. находился в Авиньоне, с 10.04.1834 г. - член ПДТ (Польского Демократического Товарищества).
 
ФеликсовичДата: Среда, 29.01.2014, 14:53 | Сообщение # 5
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
http://genealogia.okiem.pl/powstanies/index.php

Powstanie styczniowe- lista uczestników

Ł

Antoni Łazowski
Opis: podporucznik, poległ w potyczce z Moskalami stoczonej pod Żelazną dnia 6.
listopada 1863 r.
źródło:

[StupSP]Antoni Łazowski

Opis: syn doktora z powiatu Ostrołęckiego, służył jako kapitan w oddziale
Rynarzewskiego, poległ w bitwie p'od Żelazną na granicy gubernij: Płockiej i
Augustowskiej dnia 6go lub 7go Listopada 1863 roku. (Czas Nr. 266 Gł. Nr. 42).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]

Antoni Łazowski
Opis: uczestnictwo w potyczkach: płockie: Stok 5.05.1863, Żeleźnia 6.11.1863
poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...

Лазовский Антон (Antoni Łazowski) подпоручик, погиб 6 ноября 1863 года в бою под Желязной. ЛазовскийАнтон (Antoni Łazowski) сын доктора из Остроленцкого повета, в звании капитана служил в отряде Рынаржевского (Rynarzewskiego), погиб 6 или 7 ноября 1863 года в бою под Желязной на границе Плоцкой и Августовской губерний.

Opis:źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)

Edward Łazowski

Лазовский Эдуард (Edward Łazowski) Вольнопрактикующий врач Минской губернии, Новогрудского уезда. Родился в окрестностях Гирек. Член
Лидского Революционного комитета. Состоял в отряде Нарбута. Выслан на каторжные
работы на заводы в Сибирь  на 4 года. По дороге в Сибирь, в Тобольске, женился на ссыльной из Литвы, панне Табенской, очень яркой особе. Как врач не имел достаточной практики  и никогда не отличался ни способностями  ни рвением. Освобожденный от тяжелых работ по Манифесту, получил должность на руднике по добыче золота. Дальнейшая судьба этой семьи  не известна.

Łazowski Edward (z okolicy Girek, zesłany na Syberię)

Edward Łazowski
Opis: doktór medycyny, ożenił się w drodze na Syberję w Tobolsku z pannąTabeńską, wygnanką z Litwy, bardzo zacną osobą. Jako lekarz nie miał znacznej
praktyki i nie odznaczał się ani zdolnościami ani przedsiębiorczością.
Uwolniony z ciężkich robót skutkiem manifestu, otrzymał posadę przy kopalniach
złota. Dalsze losy tej rodziny nie są mi znane.
źródło: nad. DHRP, za: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934

Edward Łazowski
Opis: z ok. Girek, członek Lidzkiego Komitetu Rewolucyjnego, z oddziału
Narbutta - zesłany na Syberię
źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody
szlacheckie na Litwie ...

Лазовский Феликс (Feliks Łazowski) подпоручик 1843 г. фольварк Божоволя.

Feliks Łazowski

Opis: ppro. (1843) Fol. Bożowola
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania
styczniowego

Jan Łazowski
Opis: syn włościanina z gminy Leśnictwo powiatu Maijampolskiego, gubernii
Augustowskiej, służył w oddziale Suzina, poległ w bitwie pod Staciszkami dnia
20 Cezrwca 1863 roku.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]

Лазовский Ян (Jan Łazowski) сын земянина  из  gminy Leśnictwo powiatu Maijampolskiego, gubernii Augustowskiej, служил в отряде Сузина (Suzina), погиб в бою под Статишками 20.06.1863 года.

Лазовский Иосиф (Józef Łazowski) – шляхтич Ковенской губернии.

Лазовский Иосиф (Józef Łazowski)– в 1868 году исполнилось, причины ссылки не известны, находился в Маринском округе с женой и детьми.

Józef Łazowski
Opis:
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)

Józef Łazowski
Opis: mężcz. 80 lat na 1868 r., warunki zesłania nieznane, z 1864 r. przebywał
w Marińskim okręgu, przy nim dieti i żena
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
Uwagi: GU GAOO. F. 3, Op. 6. d. 8960.

Józef Łazowski
Opis: szlachcic kowieńskiej prowincji
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)

Marceli Łazowski
Opis: członek bióra zabezpieczienia krajowego we Lwowie, umarł w Cieszanowie z
ran odniesionych w bitwie pod Kobylanką 8. maja 1863r.
źródło:

[StupSP]Marceli Łazowski

Opis: urzędnik agentury asekuracyjnej we Lwowie, zmarł w Cieszanowie z ran
odniesionych w bitwie dnia 8 Maja, pod Kobylanką, pochowany w końcu Maja.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]

Marceli Łazowski
Opis: zm. 1. V 1863 r., powstaniec styczniowy, poch. Cieszanów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]

Лазовский Марцели (Marceli Łazowski) чиновник страховой компаниив Львове, член комитета национального обеспечения в Львове, участник Январского восстания, скончался 08.05.1863 в Цешанове от ран, полученных в бою под Кобылянкой. Похоронен в конце мая в  Цешанове (Cieszanowie).

Antoni Łasowski
Opis: szlachcic obwód Mińsk
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac.DHRP)

Antoni Łosowski
Opis:
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)

Bartłomiej Łosowski
Opis: wieku lat 38, włościanin z gminy Leśnictwo, powiatu Marjampolskiego,
gubernii Augustowskiej, służył w oddziale Suzina, bral udział w bitwach pod
Balbierzyszkami, Olitą i Staciszkami, poległ w tej ostatniej.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]

Jan Łosowski
Opis: lat 24, brat Bartłomieja, poległ wraz z bratem pod Staciszkami.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]

Walerian Łazowicki
Opis: ЛАЗОВИЦКIИ Валерiанъ, szlachcic (однодворец Гроденского уезда), mieszkał wfolwarku Zobie, miasto Siemiatycz (проживалъ въ Фольваркъ Зобiе м. Семятичъ),gubernia grodzieńska, uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocyp. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju,
lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm
Uwagi: zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów
znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku

Walerian Łazowickii
Opis: jednodworzec grodzieńskiej guberni
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
 
ФеликсовичДата: Суббота, 15.02.2014, 00:11 | Сообщение # 6
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
Lista nazwisk osób odznaczonych Orderem VIRTUTI MILITARI

zawiera dane z :
a/ oficerowie odznaczeni w latach 1815 - 1830
- opracował: Janusz Stankiewicz
b/ odznaczeni w Powstaniu Listopadowym w roku 1831
- opracował: Janusz Stankiewicz
c/ legiony - lata 1918 - 1920
- opracowali: Zbigniew Adamski, Ewa Kamińska, Mirosław Mastalerz, Stanisław Pieniążek, Janusz Stankiewicz
d/ pułki WP- lata 1943 - 1947
- opracowali: Magdalena Micor , Janusz Stankiewicz
e/ Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939 - 1945
- opracował Zenon Dudek; lista powstała na podstawie dokumentów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, za co autor bardzo dziękuje dr. Andrzejowi Suchcitzowi i p. Jadwidze Kowalskiej.

Łazowski Antoni - - porucznik - 3 pułk strzelców pieszych - Złoty - 25 Września 1831
Łazowski Jan - - porucznik - 1 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Kwietnia 1831
Łosowski Mateusz - - kapitan - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Września 1831
Łozowski Jan - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Łozowy Piotr - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45

Łożawski - Stanisław - sierżant - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Łożawski - Stanisław - sierż. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920

http://www.stankiewicze.com/vm/index.htm
 
ФеликсовичДата: Суббота, 15.02.2014, 00:16 | Сообщение # 7
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
Lista strat Wojska Polskiego 1918-1920

Nazwiska na Ł

Łazowicki Paweł - uł. 1.p.uł. zm.
Łazowski Bronisław - szer. 22.p.p. zm.ch. 24.V.1920 szp.pol.204.
Łazowski Edward - kpr. wileń.p.strz. pl. 21.III.1920 Woroń.
Łazowski Stanisław - bomb. 18.p.a.p. zm.ch. 27.VII.1920 Przemyśl.
Łazowski Stefan - ppor. 15.p.p. pl. 8.V.1920 Szkuryły.
Łazowy Wincenty - st.szer. 12.p.p. zm.r. 17.V.1920 Łuniniec.
Łozowy Wincenty - st.szer. 22.p.p. zm.r. 17.V.1920 Łuniniec.

http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=28&sub=355
 
ФеликсовичДата: Суббота, 15.02.2014, 00:19 | Сообщение # 8
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
Charków, Katyń, Miednoje, Twer ...

Lista osób zamordowanych w Katyniu, Miednoje i w Charkowie mianowanych pośmiertnie na kolejne stopnie, odczytana w trakcie uroczystych obchodów w dniach 9 -10 listopada 2007 r.

Nazwiska na literę " L - N "

Zapraszam Czytelników do nadsyłania not biograficznych wspomnianych osób.

Łazowski Piotr - - ; s. Aleksandra ; r. 1895 ; † Katyń - - kpt. - mianowany na stopień majora
Łozowy Andrzej - - ; s. Pawła ; r.1896 ; †Ukraina - - strażnik - mianowany na stopień aspiranta Straży Więziennej
 
ФеликсовичДата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:17 | Сообщение # 9
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
http://www.katedrapolowa.pl/wykaz_skrotow.php

gen. dyw. - generał dywizji

gen. bryg. - generał brygady

kontradm. - kontradmirał

płk - pułkownik

kmdr - komandor

ppłk - podpułkownik

kmdr por - komandor porucznik

mjr - major

kmdr ppor. - komandor podporucznik

kpt - kapitan

kpt. mar. - kapitan marynarki

rtm. - rotmistrz

por. - porucznik

ppor. - podporucznik

chor. - chorąży

st. sierż. - starszy sierżant

st. ogn. - starszy ogniomistrz

st. wachm. - starszy wachmistrz

sierż. pchor. - sierżant podchorąży

sierż. - sierżant

ogn. - ogniomistrz

plut. pchor. - plutonowy podchorąży

kpr. pchor. - kapral podchorąży

pchor. - podchorąży

kdt - kadet

podof.- podoficer

st. szer. - starszy szeregowy

st. bomb. - starszy bombardier

st. uł. - starszy ułan

szer. - szeregowy

kan. - kanonier

strz. - strzelec

inspektor SG - inspektor Straży Granicznej

podinsp. SG - podinspektor Straży Granicznej

nadkomisarz SG - nadkomisarz Straży Granicznej

st. przodownik SG - starszy przodownik Straży Granicznej

st. strażnik SG - starszy strażnik Straży Granicznej

podinsp. PP - podinspektor Policji Państwowej

nadkomisarz PP - nadkomisarz Policji Państwowej

kom. PP - komisarz Policji Państwowej

podkom. PP - podkomisarz Policji Państwowej

asp. PP - aspirant Policji Państwowej

st. przod. PP - starszy przodownik Policji Państwowej

post. - posterunkowy

PWŚL - Policja Województwa Śląskiego
 
ФеликсовичДата: Среда, 05.03.2014, 21:07 | Сообщение # 10
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
Лосовский Антон

(1809 - ) участник Польского восстания. Находился под надзором в Казанской губернии c 21 июня 1871 г. Приговор: « …за бытность в шайке мятежников, лишен всех прав и сослан в более отдаленные места Сибири». Проживал в Цивильске. Получает пособие в размере арестантской дачи. В 1872-м получает пособие 6 руб. в месяц. Холост. 4 августа 1871 г. на основании повеления от 13/17 мая 1871 г. освобожден от полицейского надзора, возвращены права состояния и получил свидетельство на свободное проживание повсеместно, кроме столиц, столичных губерний и Западного края. 1 июля 1873 г. получил свидетельство об освобождении от полицейского надзора и о свободном проживании. (Павлов В.А. «Польская политическая ссылка в Казанской губернии во 2й половине XIX века».)
 
ФеликсовичДата: Среда, 05.03.2014, 21:07 | Сообщение # 11
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
Лазовский Юзеф
(1863) участник Польского восстания. Дворянин Шавельского уезда Ковенской губернии В каторжную работу в рудниках на 15 лет. В 1864 как политический преступник по суду лишен прав состояния и имущество конфисковано в казну.

Ласовский Антон
(1863) участник Польского восстания. Дворянин Новогрудского уезда Минской губернии. В 1864 как политический .преступник по суду лишен прав состояния и имущество конфисковано в казну.
 
ФеликсовичДата: Среда, 05.03.2014, 21:08 | Сообщение # 12
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
Поляки в Сибири

Автор:
Составил С. БОЛЕСЛАВСКИЙ

http://www.vsp.ru/okray/2002/06/29/457288

Конец XVI - начало XVII вв.: Ссылка в сибирский регион военнопленных эпохи русско-польских войн. Общая численность данной группы польского населения достигала 1,5 тысячи человек. По условиям Деулинского перемирия 1619 г. и Андрусовского мира 1667 г. (Московские трактаты 1667 и 1672 гг.) между Россией и Речью Посполитой, производился обмен военнопленными и возвращение поляков на родину.

1760 - 1770-е гг.: Первая массовая ссылка в Сибирь политических противников царизма в Польше - участников так называемой Барской конфедерации (1768 - 1772), выступавшей вооруженным путем против официального правительственного курса Речи Посполитой и России. Большинство из представителей этого движения оказались в ссылке на территории Западной Сибири, но некоторые волею судеб были высланы еще далее на восток и оказались в пределах административных границ Иркутской губернии. Из числа ссыльных барских конфедератов наиболее известным сделалось имя Маурыцы Аугуста (Морица - Августа) Беневского -- офицера польско – словацко - венгерского происхождения, человека необычной судьбы, прославившегося своими громкими авантюрными приключениями, характерными для богатого на них бурного XVIII столетия.

1794 г.: Ссылка участников национально- освободительного восстания под руководством Тадеуша Костюшко. Их общее число точно не установлено, приблизительно - до нескольких тыс. чел. Один из наиболее известных представителей этой группы ссыльных - костюшковский бригадир (генерал) Юзеф Копэць, отбывший несколько лет в изгнании на далекой Камчатке и оставивший ценный по фактическому содержанию "Дневник", в котором среди прочего отражены его впечатления при проезде через Иркутск.

1795 - 1813 гг.: Ссылка отдельных представителей патриотических организаций после 3-го раздела Речи Посполитой и пленных из польских воинских частей, сражавшихся на стороне Наполеона в эпоху Отечественной войны.

1815 - 1820-е гг.: Высылка ряда участников польских организаций "филоматов" ("любители знания"; действовала в среде студентов и выпускников Виленского университета; один из отправленных на восток России "филоматов" - будущий выдающийся ученый монголовед и бурятолог Юзеф (О.М.) Ковалевский) и Патриотического общества (С. Кшижановский и др.), поляков из состава декабристских организаций (Ю. Люблиньский, М. Рукевич и др.).

1830 - 1832 гг.: Массовая ссылка участников Польского (Ноябрьского) восстания 1830-1831 гг. По различным оценкам - около (или более) 20 тыс. чел. Среди них - зачинатель восстания майор Петр Высоцкий.

1833 - 1850-е гг.: Ссылка деятелей конспиративных освободительных организаций и групп в Польше и на сопредельных землях: экспедиции Заливского, "Союза польского народа" (организации Шимона Конарского и "сьвентокшижцев"), "Крестьянского союза" Петра Сцегенного и повстанцев 1846 и 1848 гг. В общей сложности - несколько сотен человек. В их числе - целая плеяда ярких личностей: Э. Фэлиньская, Г. Эренберг, Г. Зелиньский, Л. Немировский, А. Гиллер, Ю. Ручиньский, Ю. Сабиньский, оставившие большое "сибирско-польское" культурно- историческое наследие, и многие другие.

1863 - вторая половина 1860-х гг.: Массовая ссылка участников Польского (Январского) восстания 1863-1864 гг. Общая численность всех репрессированных повстанцев по официальным источникам немного превышала 18 тыс. чел. Реальная цифра до сих пор не установлена, и мнения исследователей по этому вопросу существенно расходятся. К выдающимся деятелям этой эпохи принадлежат десятки известных и заслуженных людей. Среди них ученые- исследователи сибирского края - биолог и врач, оригинальный общественный деятель Бенедикт Дыбовский (зачинатель современной лимнологии и научного изучения Байкала), его соратник по экспедициям, натуралист и изобретатель Виктор Годлевский, геологи Ян (И.Д.) Черский и Александр (А.Л.) Чекановский, археолог Миколай Витковский; педагог Феликс Зенькович, художники Александр Сохачевский, Станислав Котерля, Станислав Вроньский, Максымильян Оборский, врачи Юзеф Лаговский, Вацлав Лясоцкий, Болеслав Свида, Эдвард Пекарский и многие другие. Это и тысячи простых тружеников: крестьян, ремесленников, мелких служащих, специалистов в самых разных областях.

1870 - 1880-е гг.: Ссылка деятелей польского социалистического и пролетарского движения. В Сибири отбывали наказание представители многочисленных его течений и организаций, начиная от первых социалистических групп (Вацлав Серошевский, Станислав Лянды и др.), партии "Первый Пролетариат" (в частности, Феликс Кон, Тадеуш Рехневский, Михал Войнич, Людвик Янович) до Польской социалистической партии (ППС) (ее молодым деятелем был Юзеф Пилсудский - будущий лидер возрожденного Польского государства) и социал- демократии Королевства Польского и Литвы (СДКП и Л) (в числе ее представителей был Феликс Дзержинский).

1890 - 1910-е гг.: Переселение крестьянства и трудовая эмиграция в Сибирь населения из польских регионов Российской империи. В период начавшегося интенсивного капиталистического развития Сибири сюда переезжали тысячи выходцев из районов Королевства Польского и сопредельных западных территорий тогдашней Российской империи со значительным польским населением (Белоруссия, Украина, Прибалтика). Поводы для данной внутренней эмиграции были разнообразными, в основном - экономического характера. Развитие края вызывало спрос на дефицитные в то время специальности инженеров, техников, учителей, врачей, экономистов, различные рабочие профессии. Для государственных служащих действовали различные льготы, привлекавшие перспективами поправить свое финансовое положение, сделать карьеру. В сфере частной коммерческой и производственной деятельности возникали возможности выгодного приложения своего капитала. Все это стимулировало приток в Сибирь поляков. Немало лиц польского происхождения приложило свои силы к научному изучению обширных сибирских пространств. Заметно пополнился контингент переселенцев-поляков в сельские местности Сибири в период так называемой Столыпинской аграрной реформы (1906 - 1917). Большой приток выходцев из Польши вызвало сооружение Великой Сибирской железнодорожной магистрали (1891 - 1901), русско-японская война 1904-1905 гг. Характерные примеры указанного процесса - возникновение польских переселенческих сел - Белосток (в 189 км от Томска) в Западной Сибири, Вершина (около 200 км от Иркутска) в Восточной Сибири. Большую известность приобрел в Забайкалье Юльян Талько - Грынцевич, служивший 16 лет окружным врачом в Троицкосавске - Кяхте, основатель местного музея и отдела Русского Географического общества, неутомимый исследователь в сфере антропологии, археологии и этнографии региона.

Хотя добровольное переселение поляков в Сибирь существенно усилилось в указанный период, в сущности оно наблюдалось и на всех более ранних хронологических этапах истории поляков в Сибири: военнослужащие, государственные чиновника, католическое духовенство, отдельные предприимчивые лица и т.д. - составляли определенную часть населения Сибири по меньшей мере с конца XVIII и на протяжении XIX в.

1914 - 1918 гг.: Беженцы из польских районов военных действий на территории Российской империи и военнопленные-поляки периода первой мировой войны в Сибири.

Это отдельная, новая тема в "сибирско-польской" истории.

1920-е гг.: История польских диаспор в Сибири. Эта тема еще очень слабо изучена. Известно, что по переписи 1920 г. в Сибири насчитывалось 57 тыс. поляков (почти вдвое больше, чем по данным переписи 1897 г.). Естественно, важно было проследить их эволюцию в регионе.

Конец 1920-х гг. - 1937 г., 1939 - 1957 гг.: Депортация в Сибирь и последующая история пребывания в этом крае репрессированных поляков из районов Восточной, а позднее и Западной Белоруссии и Украины, а также восточной части Польши.

Данная тема только в последнее время получила узаконенную "прописку" в отечественной истории, в том числе и сибирской, региональной. Еще много усилий предстоит сделать ее исследователям, чтобы ответить на все проблемы, представляющие пока почти сплошные "белые пятна". Речь идет о ссылке сотен тысяч человек. Более точными данными мы пока еще не располагаем.

Конец 1960-х - начало 2000-х гг.: История полонийной национально-просветительной деятельности в сибирской части России.

Возрождение национально-культурной жизни в полонийной среде (то есть среди поляков и лиц польского происхождения вне Польши), а также и всех сибиряков, интересующихся польской историей и культурой, происходило в целом по Сибири в течение последнего десятилетия XX в. Но в отдельных случаях, как, например, в Иркутске, этот процесс стал развиваться еще с конца 1960-х гг., когда более двадцати лет действовал Клуб друзей Польши в Иркутске "Висла", ряд активистов которого в июне 1990 г. воссоздали Польское культурно-просветительное общество (ныне Польскую культурную автономию) "Огниво" ("Звено"). Согласно данным переписи населения 1989 г., в Иркутской области проживало более 3 тыс. поляков, из них в Иркутске - свыше 700 чел. Гораздо больше лиц имеет польское происхождение.
 
ФеликсовичДата: Среда, 05.03.2014, 21:09 | Сообщение # 13
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
http://www.memo.ru/library/bkmemory/polsk.htm

Rozstrzelani w Katyniu : Alfabetyczny spis 4410 jencow polskich z Kozielska rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940, wedlug zrodel sowieckich, polskich i niemieckich . - Wyd. 1 / Skrzynska-Plawinska M. (red. i koord.) et al.; Osrodek "Karta". - W-wa: : Karta, 1995. - 286 s. - (Indeks represjonowanych ; T. 1)

Алфавитный по фамильный список 4410 польских офицеров-военнопленных, содержавшихся в Козельске, расстрелянных в Катыни в апреле-мае 1940 года. Данные приводятся по советским, польским и немецким источникам.

Rozstrzelani w Charkowie : Alfabetyczny spis 3739 jencow polskich ze Starobielska rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940, wedlug zrodel sowieckich i polskich . - Wyd. 1 / Skrzynska-Plawinska M. (red. i koord.) et al.; Osrodek "Karta". - W-wa: : Karta, 1996. - . - (Indeks represjonowanych ; T. 2)

Алфавитный указатель польских военнопленных - узников Старобельского лагеря для военнопленных, расстрелянных в Харькове в апреле-мае 1940 года. Данные приводятся по советским и польским источникам.

Rozstrzelani w Twerze : Alfabetyczny spis 6314 jencow polskich z Ostaszkowa rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940 i pogrzebanych w Miednoje, wedlug zrodel sowieckich i polskich . - Wyd. 1 / Skrzynska-Plawinska M. (red. i koord.) et al.; Osrodek "Karta". - W-wa: : Karta, 1997. - 344 s. - (Indeks represjonowanych ; T. 3)

Алфавитный пофамильный список 6314 польских военнопленных, содержавшихся в Осташкове, расстрелянных в Твери в апреле-мае 1940 года. Данные приводятся по советским и польским источникам

Jency w Griazowcu i Suzdalu : Alfabetyczne wykazy 3640 jencow wojennych z 1939 roku - Polakow i przedwojennych obywateli polskich innych narodowosci - przetrzymywanych w sowieckich obozach w Griazowcu i Suzdalu . - Wyd. 1 / Red.: Rybarska E. (red. i koord.) et al.; Centralne Archiwum Wojskowe; Osrodek "Karta". - W-wa: : Karta, 1998. - 228 s. - (Indeks represjonowanych ; T. 5)

Алфавитный список 3640 военнопленных поляков и граждан предвоенной Польши других национальностей, содержавшихся в советских концлагерях в Грязовце и Суздале.

Aresztowani w rejonie Lwowa i Drohobycza : Alfabetyczny wykaz 5822 obywateli polskich aresztowanych przez NKWD w rejonie Lwowa i Drohobycza w latach 1939-1941 . - Wyd. 1 / Red.: Knyt A. (koord.) et al.; Panstwowe Archiwum Sluzby Bezpieczenstwa Ukrainy; Centralne Archiwum Min-wa Spraw Wewnetrznych i Administracji RP; Osrodek "Karta". - W-wa: : Karta, 1998. - 368 s. - (Indeks represjonowanych ; T.

6) Алфавитный пофамильный список 5822 граждан польской национальности, арестованных в районе Львова и Дрогобыча в 1939-1941 гг.

Uwiezieni w Stalinogorsku : Alfabetyczny wykaz 6326 Polakow i obywateli polskich wiezionych w obozie kontrolno-filtracyjnym nr 283 i obozie jenieckim nr 388 NKWD-MWD ZSSR w Stalinogorsku w latach 1944-1950 = Узники Сталиногорска : Алфавит. списки 6326 поляков и польских граждан, содержавшихся в проверочно-фильтрационном лагере № 283 и в лагере военнопленных № 388 в Сталиногорске в 1944-1950 гг. - Wyd. 1 / Dzienkiewicz A. (red. i koord.), Gurjanow A. Гурьянов А.] (red. i koord. pr. w Moskwie) et al.; Centrum Przechowywania Zbiorow Historyczno-Dokumentalnych, Moskwa [ = Центр хранения ист.-док. коллекций, Москва]; Centrum Badan nad Ludobojstwem i Ruchem Oporu Mieszkancow Litwy, Wilno [ = Центр по изучению геноцида и резистенции жителей Литвы, Вильнюс]; Osrodek Badan, Informacji i Upowszechniania (NIPC) "Memorial", Moskwa [ = НИПЦ "Мемориал", Москва]; Osrodek "Karta" [ = Центр "Карта, Варшава]. - W-wa: : Karta, 1999. - 390 s. - (Indeks represjonowanych = Индекс репрессированных ; T. 7). - Примеч.: На пол. яз. - Прил. на рус. яз. - Парал. тит. л. на рус. яз.

Очередной выпуск серии "Индекс репрессированных" является вторым (после выпуска "Узники Боровичей"), посвящённым полякам и польским гражданам, арестованным в 1944-1945 гг. и помещённым в советские лагеря в качестве интернированных. Выпуск подготовлен и издан при финансовой поддержке благотворительного фонда "National Endowment for Democracy" (программа "Восточная Европа - общая судьба"), Комитета научных исследований Министерства юстиции Республики Польша и Управления по делам ветеранов и репрессированных. Uwiezieni w Donbasie i pod Saratowem: Alfabetyczne wykazy 4782 osob wywiezionych w 1945 roku z Wilna do obozow kontrolno-filtracyjnych NKWD ZSRR nr 240 w Donbasie i nr 0321 pod Saratowem = Узники Донбасса и Саратова: Алфавитные списки 4782 человек, этапированных в 1945 году из Вильнюса в проверочно-фильтрационные лагеря НКВД СССР № 240 в Донбассе и № 0321 под Саратовом / Dzienkiewicz A. (red. i koord.) and Gurjanow A. [Гурьянов А.] (red. i koord. pr. w Moskwie) et al.; Centrum Przechowywania Zbiorow Historyczno-Dokumentalnych, Moskwa [=Центр хранения ист.-документ. кол., М.]; Сentrum Badan nad Ludobojstwem i Ruchem Oporu Mieszkancow Litwy, Wilno [=Центр по изучению геноцида и резистенции жителей Литвы, Вильнюс]; Informacji i Upowszechniania (NIPC) "Memorial", Moskwa [=Науч.-информ. и просвет. центр "Мемориал", М.]; Osrodek KARTA, Warszawa. - Wаrszawa: Karta, 1999. - 308 s. - (Indeks represjonowanych; T. 8 [= Инд. репрессир.; Вып. 8]). - Примеч.: На пол. яз. - Прил. на рус. яз. - Парал. тит. л. на рус. яз.

Восьмой выпуск серии "Индекс репрессированных", посвящен полякам и польским гражданам, арестованным в 1944-45 гг. и заключенным без приговора в советские проверочно-фильтрационные лагеря и лагеря военнопленных в качестве интернированных. Выпуск подготовлен и издан при поддержке благотворительного фонда National Endowment for Democracy (программа "Восточная Европа-общая судьба", Комитета научных исследований, Министерства юстиции Республики Польша и Управления по делам ветеранов и репрессированных.

Jency zmarli i zaginieni: Alfabetyczne wykazy 457 jencow wojennych z 1939 roku - Polakow i obywateli polskich - zmarlych w obozach jenieckich NKWD w latach 1939-41 oraz 1328 zaginionych w czasie ewakuacji obozu lwowskiego latem 1941. - Wyd. 1 / Red. i koord. Rybarska E.; Centralne Archiwum ojskowe; Osrodek "Karta". - W-wa: Karta, 1999. - 117 s. - (Indeks Represjonowanych; T. 9 ). - Примеч.: Текст на пол. яз.

В девятый выпуск серии "Индекс репрессированных" вошли алфавитные списки 457 военнопленных - поляков и польских граждан - расстрелянных в лагерях НКВД в 1939 - 41 гг.

Wiezniowie lagrow w rejonie Workuty = Заключенные лагерей воркутинского региона. - Wyd. 1=Изд. 1 / Knut A. (red. i koord.), Gurjanow A. NIPC MemorialГурьянов А. (НИПЦ "Мемориал"), Chajdarowa J. (koord. w Workucie)=Хайдарова Е. (О-во "Мемориал", Воркута) and Сост. карт: Трошин В. (Воркут. о-во "Мемориал"), Сигачев С. НИПЦ Мемориал М.; Archiwum Wydzialu Penitencjarnego Ministerstwa Sprawiedliwosci Federacji Rosyiskiej w Republice Komi, Workuta = Арх. Упр. исполн. наказания М-ва юстиции РФ по Респ. Коми, Воркута; Workuckie Dobroczynne Stowarzyszenie Upowszechniania I-Iistorii i Obrony Praw Czlowieka "Memorial", Workuta = Воркут. ист.-просветит. правозащит. благотвор. о-во "Мемориал"; Centrum Badan nad Ludobojstwem i Ruchem Oporu Mieszkancow Litwy, Wilno = Центр по изучению геноцида и резистенции жителей Литвы, Вильнюс; Osrodek Badan, Informacji i Upowszechniania (NIPC) "Memorial", Moskwa = Науч.-информ. и просветит. центр "Мемориал", М.; Osrodek KARTA, Warszawa = Центр КАРТА, Варшава. - Warszawa = Варшава: Osrodek KARTA = Центр КАРТА, 1999 -. - . - (Indeks represjonowanych; T. X (=Индекс репрессированных; Вып. 10))

Cz. 1: Alfabetyczny wykaz 4105 Polakow i obywateli polskich innych narodowosci aresztowanych od 17 wrzesnia 1939 do 4 stycznia 1944, wiezionych w Workutlagu, Intlagu, Minlagu, Obskim ITL i lagrach podleglych Polnocnemu Zarzadowi Budowy Kolei = Ч.1: Алфавитный список 4105 поляков и польских граждан других национальностей, арестованных с 17 сентября 1939 г. по 4 января 1944 г., содержавшихся в Воркутлаге, Интлаге, Минлаге, Обском ИТЛ и лагерях Северного управления железнодорожного строительства / . - 1999. - 480 с.: табл. - Примеч.: Библиогр.: с. 477 - 480. и в примеч. - Парал. тит. л., от ред., ст., источники, огл. на рус. яз. - Списки, огл., от ред. на пол. яз.

Содержание биограммы: фамилия, имя, отчество, год рождения, место проживания перед арестом, дату осудения, нормативное основание приговора, меру наказания, перемещения по местам заключения и ссылки, дата освобождения или смерти. Также опубликовано исследование С.Сигачева "Лагеря ОГПУ-НКВД-МВД СССР в воркутинском регионе".

Wiezniowie lagrow w rejonie Workuty = Заключенные лагерей воркутинского региона / Сост.: Дзенкевич А., Гурьянов А. Хайдарова Е.; Арх. Упр. исполн. наказания М-ва юстиции РФ по Респ. Коми (Воркута), Воркут. ист.-просветит. правозащит. благотвор. о-во "Мемориал" (Воркута), Центр по изучению геноцида и резистенции жителей Литвы (Вильнюс), Науч.-информ. и просветит. центр "Мемориал" (Москва), Центр КАРТА (Варшава). - Варшава: Центр КАРТА, 1999 - . - . - (Indeks represjonowanych; T. X (=Индекс репрессированных; Вып. 10))

Cz. 2: Alfabetyczny wykaz 5690 Polakow i obywateli polskich innych narodowosci aresztowanych po 4 stycznia 1944, wiezionych w Workutlagu, Riecztagu, Intlagu, Minlagu, Obskim ITL i Budowie 501 oraz innych lagrach podleglych Polnocnemu Zarzadowi Budowy Kolei = Ч. 2: Алфавитный список 5690 поляков и польских граждан других национальностей, арестованных после 4 января 1944 г., содержавшихся в Воркутлаге, Интлаге, Минлаге, Обском ИТЛ и Строительстве 501, а также других лагерях Северного управления железнодорожного строительства / ; -. - 2001. - 738 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце статей. - На пол. и рус. яз., списки заключенных на пол. яз.

Содержание биограммы: фамилия, имя, отчество, год рождения, место проживания перед арестом, дату осуждения, нормативное основание приговора, меру наказания, перемещения по местам заключения и ссылки, дата освобождения или смерти. Окончание статьи С. Сигачева "Лагеря ОГПУ - НКВД - МВД СССР в Воркутинском регионе".
 
ФеликсовичДата: Пятница, 07.03.2014, 23:51 | Сообщение # 14
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
В.Г. Короленко

Русский писатель В.Г.Короленко, мать которого была полькой, а польский язык с раннего детства был родным языком, сформировавшим его сознание и первое детское мировосприятие , в "Истории моего современника" дает свое видение этих исторических событий, связанных с польским восстанием 1864 года:
" Вспыхнуло оно, как известно, в начале 1863 года. Но глухое волнение и демонстрации происходили уже раннее. Приблизительно в 1860 году отец однажды вернулся со службы серьезный и озабоченный. Переговорив о чем-то с матерью, он затем собрал нас и сказал: "Слушайте, дети, вы русские и с этого дня должны говорить по-русски". После этого в нашей "ополяченной" семье зазвучала обиходная русская речь"

/ Короленко В.Г. История моего современника./ Короленко В.Г Собр, Соч: в 10 томах Т.5.с102/.
 
ФеликсовичДата: Пятница, 07.03.2014, 23:56 | Сообщение # 15
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
В 1923 году советские коммунисты решили создать экспериментальное "Польское социалистическое общество". Два центра компактного проживание поляков были образованы на Украине /Мархлевск/ и в Белоруссии /Дзержинск/. Власть в этих двух образования, в основном состоявших из сельского населения, при центральном руководстве большевистской партии осуществляло польское бюро. Сначала районы очистили от так называемых кулаков / местом ссылки им опять определили Сибирь и северный Казахстан/, а оставшимся, после соответствующей идеологической обработки, были дарованы некоторые права, например, "разрешение" разговаривать на родном языке.
По замыслу авторов эксперимента, члены "Польского социалистического общества" должны были утратить всяческую связь с польскими национальными традициями превратится в этакую безличную массу, неспособную самостоятельно мыслить и действовать. Отрезанные от всего мира, люди сгибались под бременем все новых повинностей. За малейшую провинность следовала ссылка в Сибирь.
 
ФеликсовичДата: Вторник, 25.03.2014, 23:15 | Сообщение # 16
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
Полонез Огинского
(В. Шарапов)
Михал-Клеофас Огинский (1765—1833)

Песня летит, как птица вдаль,
Ведь где-то там, в тиши лесной,
Стоит у речки синей дом родной,
Где ждет меня любимая и верная.
Где тихий мой причал,
И вечером в саду из дома
Слышатся лишь звуки полонеза...

Сон в ночи несет, несет к далеким берегам
Моей любви. А там, все так задумчиво и тихо,
Только волны, только свет и облака
И мы с тобой в руке рука...

Там, на холме - высокий храм,
К нему я в детстве бегал сам
Любил смотреть в глаза святым на образах,
И ангелы, летая, улыбались в белоснежных куполах
И слышались под сводами чарующие звуки Благовеста...

Боже храни мой край от бед и невзгод храни
Не дай позабыть мне, не дай
Куда мы идем и откуда шли
И от сохи и от земли
И от лугов и от реки
И от лесов и от дубрав,
И от цветущих спелых трав
К своим корням вернуться должны
К спасению души обязаны вернуться...

Песня летит, как птица вдаль,
Ведь где-то там, в тиши лесной,
Стоит у речки синей дом родной,
Где ждет меня любимая и верная.
Где тихий мой причал,
И вечером в саду из дома
Слышатся лишь звуки полонеза...
 
ФеликсовичДата: Вторник, 25.03.2014, 23:16 | Сообщение # 17
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
"Разьвітаньне з Радзімай".

Аўтар -- Сяржук Сокалаў-Воюш, 2000.

"Сонца праменьне стужкай вузкай
Ператкала помны вечар.
Край бацькоўскі, край мой беларускі,
Я табе кажу на разьвітаньне: "Да спатканьня, да сустрэчы".
Я табе кажу на разьвітаньне: "Да спатканьня, да сустрэчы".

Водар закінутага саду
У небе зорка Мілавіцца,
Таямніцы паркавых прысадаў
Пэўна, неаднойчы на чужыне
Будуць мроіцца і сьніцца.
Пэўна, неаднойчы на чужыне
Будуць мроіцца і сьніцца.

Зноў залунае наш штандар, палыхне ўначы пажар,
І паходнаю трубой зноў пакліча нас з табой
На мужны бой
Мая Радзіма -- край адзіны,
Да яго з выгнаньня
Шлях вяртаньня -- шлях змаганьня.

Ростань на ростанях краіны.
Раніць думкі шлях абраны.
Прагне сэрца ў родныя мясьціны,
І Радзімы вобраз ажывае
Растрывожанаю ранай.
І Радзімы вобраз ажывае
Растрывожанаю ранай.

Дахі мястэчак, стрэхі вёсак,
Вежы замкаў і палацаў,
Гонкіх храмаў звонкі адгалосак
Клічуць да сябе,
Бо немагчыма з гэтым краем разьвітацца.
Клічуць да сябе,
Бо немагчыма з гэтым краем разьвітацца.

Зноў залунае наш штандар, палыхне ўначы пажар,
І паходнаю трубой зноў пакліча нас з табой
На мужны бой
Мая Радзіма -- край адзіны,
Да яго з выгнаньня
Шлях вяртаньня -- шлях змаганьня.

Воі прагнуць волі,
Воля сьвет і доля.
Броні звон ды коні,
Коні -- кліч "пагоні".
Крочым з багны ночы,
З ночы шлях прарочы.

Зноў залунае наш штандар, палыхне ўначы пажар,
І паходнаю трубой зноў пакліча нас з табой
На мужны бой
Мая Радзіма -- край адзіны,
Да яго з выгнаньня
Шлях вяртаньня -- шлях змаганьня.

Золак, ахутаны туманам,
Далягляды ў барвах бэзу.
І гучаць нябёсныя арганы,
І жывуць у сэрцы,
І зьліваюцца у гуках палянэзу.
І жывуць у сэрцы,
І зьліваюцца у гуках палянэзу"
 
ФеликсовичДата: Пятница, 26.02.2016, 13:00 | Сообщение # 18
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
Żołnierze Armii Hallera

Lasowski........Jan..........Trenton..............NJ.....33.......343..A
Lasowski........Jan..........Trenton..............NJ.....5........70...C
Lasowski........Piotr........Herminie.............PA.....95.......100..C
Lazowski........Antoni.......Bronx................NY.....ABC......0....L
Lazowski........Franciszek...Milwaukee............WI.....26.......190..C
Lazowski........Pantaleon....Bridgeport...........CT.....60.......400..C
Lozowski........Jozef........Pittston.............PA.....146......281..A
Lozowski........Michal.......Ironwood.............MI.....10.......97...C
 
ФеликсовичДата: Пятница, 26.02.2016, 13:01 | Сообщение # 19
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
Голубая армия или Армия Халлера — польское военное объединение, которое в мае-июле 1919 года воевало на Галичине под командованием генерала Юзефа Халлера носила свое имя по цвету формы. Сформирована Антантой и США во Франции с целью
использования ее польским правительством в борьбе против большевистских войск.
К концу войны ее состав достиг шести дивизий и насчитывал до 80 тысяч солдат. Юзеф Халлер  (нем. Józef Haller von Hallenburg; 13 августа 1873 —
4 июня 1960, Лондон) — офицер в составе австро - венгерской армии, польский
генерал. Первые подразделения армии были созданы в 1917 году сразу после заключения альянса между президентом Франции Раймоном Пуанкаре  и польским государственным деятелем И. Падеревским. Большенство рекрутов новой армии были либо поляками, состоявшими на службе во
французской армии, либо бывшими польскими военнопленными из Германии, либо
ранее служившими в австро - венгерской имперской армии (всего около 35 000
человек). Еще 23 000 человек составляли поляки из США. Остальные собрались со всего мира,в том числе ранее служившие в в российском экспедиционном корпусе во Франции и из польской диаспоры в Бразилии (более 300 человек).Первоначально армия находилась под французским политическим контролем и под командованием генерала Луи Арчинарда . 23 февраля, 1918 года политический контроль перешел к Польскому национальному комитету.За период апрель-июнь 1919 года численность армии Халлера возросла до 70 000 солдат, и армия вместе со всем
снаряжением передислоцировалась в Польшу.В мае 1919 года войска Халлера были переброшены на советско-польский фронт. Армия приняла участие во многих боях с Красной армией, в основном с конницей С.Буденного. Одним из условий переезда Армии Халлера в Польшу была неучастие ее в войне против ЗУНР. Однако 15 мая 1919 года польское правительство направило Армию Халлера на украинско - польский фронт в Галиции и Волыни, что позволило его войскам перехватить инициативу в боях с УГА. Армия участвовала в польско-украинской войне в Восточной Галиции, обороняла Львов от украинских отрядов. Во время Чортковского наступления Армия Халлера понесла значительные потери. Однако, получив помощь от Антанты,
войска Польши вытеснили УГА за реку Збруч. После оккупации Восточной Галициии Волыни Армия Халлера в сентябре 1919 года была реорганизована и стала частью
польской армии.

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=267521&tab=3
 
ФеликсовичДата: Пятница, 26.02.2016, 13:14 | Сообщение # 20
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
Lista Strat Legionów Polskich...

Łasowski Franciszek - strz. 46.p.strz. zm.ch. 22.II.1920 Sambor.
Łasowski Józef - szer. b.z.w.wart.VIII. zm.ch. 21.IX.1920 Grudziądz
Łazowski Bronisław - szer. 22.p.p. zm.ch. 24.V.1920 szp.pol.204.
Łazowski Edward - kpr. wileń.p.strz. pl. 21.III.1920 Woroń.
Łazowski Stanisław - bomb. 18.p.a.p. zm.ch. 27.VII.1920 Przemyśl.
Łazowski Stefan - ppor. 15.p.p. pl. 8.V.1920 Szkuryły.
 
ФеликсовичДата: Понедельник, 14.03.2016, 12:09 | Сообщение # 21
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
Łozowski Leonard

1 p.,ranny w grudniu 1914, szpital w Opawie.
 
ФеликсовичДата: Воскресенье, 01.05.2016, 17:32 | Сообщение # 22
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
Сергей Филь

ПОЛЯКИ В ИШИМСКОЙ ССЫЛКЕ: ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА

(Коркина слобода. Краеведческий альманах. Выпуск 4 - Ишим: изд-во ИГПИ им. П. П. Ершова, 2002, стр. 9-14)

Полный текст статьи Вы можете найти  по ссылке:

http://ershov.ishimkultura.ru/page.php?id=52

Ишим повидал за свою историю немало поляков. Здесь в 1771 г. отмечено пребывание барского конфедерата Грабовского, потом костюшковцев Понятовского и Войцеховского. Именно прибывшие из Ишима в Тобольск в марте 1814 г. пленные поляки из наполеоновских войск поручик Винценты Яворский и подпоручики Жозеф Соханьский и Томаш Лизовский возглавили неповиновение 99 солдат тобольского батальона, впоследствии амнистированных и вернувшихся домой.
Однако само образование польской колонии в Ишиме следует отнести к 1830-м гг. В этот период здесь зафиксировано более 20 ссыльных польского происхождения.
Дворяне, подполковник Северин Кшижановский (1787-1839) и майор Анзельм Ивашкевич (ок. 1786 - после 1856), были арестованы еще в 1826 г. Первый как один из руководителей, а второй как один из активных членов Патриотического Общества. За плечами С. Кшижановского на момент ареста было участие в боевых действиях на стороне Наполеона в 1808-1814 гг., за что еще в 1811 г. он был награжден кавалерским крестом Virtuti Militari по представлению верховного главнокомандующего войсками Варшавского княжества князя Юзефа Понятовского. Член польских конспиративных организаций с 1815 г., он был одним из тех, кто вел переговоры с представителями Южного общества Михаилом Бестужевым-Рюминым и Сергеем Муравьевым-Апостолом о совместных действиях в случае выступления против царя. Отказавшийся спастись бегством после поражения восстания 14 декабря 1825 г., С. Кшижановский был арестован в результате свидетельств его участников. А. Ивашкевич, обвиненный в переписке с бунтовщиками и хранении их писем, также знал декабристов. Поэтому оба были вывезены для перекрестных допросов с ними в Санкт-Петербург, где содержались в Петропавловской крепости.
В Тобольской губернии С. Кшижановский оказался вначале в Березове (18 февраля 1830 г.) в результате изменения приговора с бессрочного пребывания в крепости на поселение в Сибири. Как и все польские повстанцы и заговорщики 1820-х - 1830-х гг., отправленные в сибирскую ссылку, при этом он был лишен чинов и, как многие из них, имевшие "дворянское достоинство", - дворянства. Затем, в начале 1832 г., по состоянию здоровья, подорванного следствием и ссылкой, С. Кшижановского перевели в Ишим. За год до смерти с параличом ног и признаками умопомешательства он был вывезен в Тобольск под присмотр властей.
 
ФеликсовичДата: Воскресенье, 11.02.2018, 20:03 | Сообщение # 23
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
ЛАЗОВСКИЙ АНТОН крестьянин Нелюбинской волости Томского округа, из ссыльных. † 11 июля 1872 г. в возрасте 48 лет в Томской городской больнице

ЛАЗОВСКИЙ ИОСИФ политический ссыльный. † 14 мая 1873 г. в возрасте 38 лет в Томской городской больнице.

ЛОЗОВСКАЯ МАРИЯ дочь каторжного арестанта. † 4 октября 1886 г. в возрасте 1 года в Томской пересыльной тюрьме.

ЛОЗОВСКИЙ ИОСИФ-БРАЗИС дворянин Ковенской губернии. † 26 августа 1889 г. в
возрасте 87 лет. Вдовец. Остались: сын Иван, дочь Сузанна.

ПУШКИН ИОСИФ АНТОНОВИЧ крестьянин Минской губернии Борисовского уезда
Плещенской волости. † 22 июня 1916 г. в возрасте 39 лет. Остались: жена
Аделя, урожденная Лозовская, сын Генриг, дочери Мария и Аполония.

ЛОЗОВСКАЯ ЮЗЕФА дворянка Минской губернии Игуменского уезда. † 4 июня 1881 г. в возрасте 80 лет. Вдова. Осталась: дочь Ольга.

КАТОЛИЧЕСКИЙ НЕКРОПОЛЬ ГОРОДА ТОМСКА (1841—1919 гг.)
 
ФеликсовичДата: Воскресенье, 11.02.2018, 20:37 | Сообщение # 24
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
Об отыскании движимых и недвижимых имений и из них по первому имущества и капиталов
По сообщениям губернских правлений
1. Виленкского: принадлежащих нижепоименованным 136 мятежникам, к коим в
течении годового рока публикации ликвидационной комиссии никто не
предъявил претензии, с тем, чтобы если мерами правительства в
последствии будет что-либо открыто, то таковое имущество обращено было
бы без всякого спора в казну, а именно: Лазовский Викентий

Вятские губернские ведомости, № 2, января 8 дня 1838 г., суббота

По материалам сайта: http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=167748#p167748
 
 
ФеликсовичДата: Суббота, 03.03.2018, 23:22 | Сообщение # 25
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
*
НИАБ.

Фонд 702. Борисовское уездное полицейское управление.
Опись 1.
Дело 6. Ведомость секвестированных и конфискованных имений участников восстания 1863 года. (б/д).
 
ФеликсовичДата: Воскресенье, 04.03.2018, 00:57 | Сообщение # 26
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
*
НИАБ,

фонд 295, оп.1, д. 1527.
Дело о движении восставших групп по Борисовскому уезду. фев.1863-июнь 1864г. 121 лист.
 
ФеликсовичДата: Воскресенье, 04.03.2018, 21:37 | Сообщение # 27
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
*
Губернские и уездные комиссии для разбора дел об участниках польского восстания 1831г.
12 фондов, 1831-1834гг.
 
  Губернские комиссии образованы указом Николая I в мае 1831г. для производства следствия об участниках
польского восстания 1831г. Комиссии выносили решения о предании
военно-полевому суду участников восстания и наложении секвестра на их
имущество. Решения комиссий, связанные с наложением секвестра,
утверждались царем. Комиссии упразднены указом Сената от 4 октября
1834г.
   По распоряжению киевского военного губернатора, подольского и волынского временного военного губернатора
были созданы частные уездные следственные комиссии в уездных городах
Киевской, Подольской и Волынской губерний для розыска участников
восстания и производства предварительных следствий.
   Уездные комиссии ликвидированы в 1832г.
 
   Журналы заседаний. Дела и переписка об организации комиссии для Волынской и Подольской губерний,
порядке работы, обязанностях и ликвидации Киевской губернской и уездных
комиссий, о подразделении участников восстания на категории в
соответствии со степенью их "вины", решения Киевской и Подольской
губернских комиссий о предании участников восстания военному суду,
наложении секвестра на их имения, ссылке в Сибирь и отдаче в солдаты, с
отправкой в Кавказский отдельный корпус или сибирские линейные
батальоны. Сведения о перегруженности Киево-Печерской крепости
арестованными участниками восстания, дела по обвинению радомысльских
городничего, стряпчего и смотрителя городской больницы в участии в
восстании, переписка об охране, розыске и пересылке арестованных
участников восстания из одного города в другой. Подписки о невыезде с
места жительства участников восстания, отданных на поруки. Алфавитные
списки арестованных и бежавших за границу участников восстания, списки и
сведения о лицах, подозревавшихся в участии в восстании.
   Сведения о личном составе комиссий.
 
Фонд 568 Подольская губернская комиссия для разбора дел об участниках восстания 1831г. 1831-1834гг. ед. хр. 8
Фонд 1125 Балтская уездная комиссия для разбора дел об участниках восстания 1831г. 1831-1832гг. ед. хр. 7
Фонд 1126 Гайсинская уездная комиссия для разбора дел об участниках восстания 1831г. 1831-1832гг. ед. хр. 3
Фонд 469 Липовецкая уездная комиссия для разбора дел об участниках восстания 1831г. 1831-1832гг. ед. хр. 36
Фонд 979 Махновская уездная комиссия для разбора дел об участниках восстания 1831г. 1831-1832гг. ед. хр. 4
Фонд 1124 Могилевская уездная комиссия для разбора дел об участниках восстания 1831г. 1831г. ед. хр. 4
Фонд 1107 Проскуровская уездная комиссия для разбора дел об участниках восстания 1831г. 1831-1832гг. ед. хр. 1
Фонд 1081 Радомысльская уездная комиссия для разбора дел об участниках восстания 1831г. 1831-1832гг. ед. хр. 4
Фонд 1060 Таращанская уездная комиссия для разбора дел об участниках восстания 1831г. 1831-1832гг. ед. хр. 1
Фонд 1080 Уманская уездная комиссия для разбора дел об участниках восстания 1831г. 1831-1832гг. ед. хр. 13
Фонд 1123 Ямпольская уездная комиссия для разбора дел об участниках восстания 1831г. 1831-1832гг. ед. хр. 27 

Фонд 467 Киевская губернская комиссия для разбора дел об участниках польского восстания
Опись 1 1831-1834гг. 65 ед. хр.
 
Фонд 467 Опись 1 Дело 1
Предписание главнокомандующего 1й армией гр. Сакена Киевскому военному губернатору о порядке введения в действие секретного
указа Николая I о соблюдении предосторожностей при освобождении
участников польского восстания, добровольно явившихся к местным властям
(копия). 1831г.
 
Фонд 467 Опись 1 Дело 2
Протоколы заседаний комиссии за 1831г. 20.05.1831-08.12.1831г.
 
Фонд 467 Опись 1 Дело 3
Журналы заседаний комиссии. 04.11.1831-21.12.1831г.
 
Фонд 467 Опись 1 Дело 4
Докладной реестр комиссии. 1831г.
 
Фонд 467 Опись 1 Дело 5
Докладной реестр комиссии. 1831г.
 
Фонд 467 Опись 1 Дела 6-18
Ведомости о лицах, обвинявшихся в участии в польском восстании. 1831г.
 
Фонд 467 Опись 1 Дело 19
Сведения о лицах, арестованных по подозрению в участии в польском восстании.
 
Фонд 467 Опись 1 Дело 21а
Выписки из земских актовых книг, прошения и др. документы лиц, участвовавших в польском восстании 1831г. 1831-1833гг.
 
Фонд 467 Опись 1 Дело 24а
Алфавитный список лиц, эмигрировавших за границу во время польского восстания. 1832г.
 
Фонд 467 Опись 1 Дело 25
Дело о шляхтиче Врублевском М., обвиняемом в хранении оружия. 1831-1832гг.
 
Фонд 467 Опись 1 Дело 40
Журналы регистрации входящих документов за 1832г.
 
Фонд 467 Опись 1 Дело 41
Журнал регистрации исходящих документов за 1832г.
 
Фонд 467 Опись 1 Дело 42
Журналы заседаний комиссии за 1833г.
 
Фонд 467 Опись 1 Дело 43
Журналы регистрации входящих документов за 1833г.
 
Фонд 467 Опись 1 Дело 44
Журнал регистрации исходящих документов за 1833г.
 
Фонд 467 Опись 1 Дело 45
Журнал заседаний комиссии за 1834г.
 
Фонд 467 Опись 1 Дела 47-48
Ведомости о лицах, обвинявшихся в участии в польском восстании 1831г.
 
Фонд 467 Опись 1 Дело 55
Списки участников польского восстания 1830-1831гг. по Киевской губернии 26.05-09.07.1831г. 167 листов
 
Фонд 467 Опись 1 Дело 56
Списки участников польского восстания 1830-1831гг. по Киевской губернии 1831г. 3 листа
 
Фонд 467 Опись 1 Дело 57
Списки участников польского восстания 1830-1831гг. по Киевской губернии 1831-1843гг. 96 листов
 
Фонд 467 Опись 1 Дело 63
Список помещиков Киевской губернии, выехавших за границу 1830-1831гг.
 
 
Вернуться в ЦГИАК Фонды административных и военно-административных учреждений
Вернуться в ЦГИАК Украины
Поиск по сайту
 
ФеликсовичДата: Воскресенье, 04.03.2018, 21:37 | Сообщение # 28
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
*
ГАРФ
(Источник - диссертация "Польские переселенцы на Северном Кавказе в XIX веке :Особенности процесса адаптации", к.и.н.
Цифанова И.В.)

Варшавский верховный уголовный суд (фонд 453)
Заключение прокурора Верховного суда об участниках польского восстания 1830 г. (опись 1, д. 17)
Протоколы допросов участников польского восстания 1830 г. (опись 1, Д. 19-23, 25)
Списки участников польского восстания бежавших за границу после его подавления (опись 1, д. 49)

Управление генерал полицмейстерства в Царстве Польском (фонд252)
Рапорты, доносы и сведения о лицах, заподозренных в сношениях с участниками
восстания 1863 1864 гг. Переписка об обысках, арестах и установлении за
ними негласного наблюдения полиции. (опись1, д. 25)
Сводки и сведения об участниках восстания 1863-1864 гг. и о сочувствующих им. Прошения
разных лиц, ходатайствующих об устройстве их на службу и учёбу (опись 1,
д. 20).
Рапорты, донесения и переписка участников восстания 1863-1864гг. Переписка МВД о высокопоставленных чиновниках в Царстве
Польском, заподозренных в помощи восставшим (опись 1, д. 15).
Секретный архив III Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии (фонд 109)
Анонимное письмо с подписью «Должники России» о намерении вести агитационную и
революционную работу в России при помощи польских ссыльных (опись 2, д.
109)
Воззвание польских эмигрантов (генерала Дверницкого и др.) к полякам, оказавшимся на Северном Кавказе (опись 2, д. 125)
Агентурные донесения Вернера и письма наместника Царства Польского в III отделение
Е.И.В. Канцелярию с изложением донесений о намерении польских
эмигрантов членов тайных обществ ехать в Россию с террористическими
целями (опись 2, д. 126)
Донесения жандармского подполковника Я. Озерецкого о деятельном участии польских эмигрантов на Кавказе и о
сношениях с горцами (опись 7, д. 132)
Выписка из письма без подписи и без обращения о политическом положении польских пленных, находящихся на
жительстве в губерниях Кавказа (опись 7, д. 136)
Доклады кн. Паскевича Николаю I о политической деятельности польских ссыльных, обзор
политических дел за 1845 г. (опись 7, д. 141)

Управление Кавказского жандармского округа (фонд 1137, опись 1)
Донесения начальника Кавказского жандармского округа о прибывании на Кавказ
заграничных польских агентов членов тайных обществ с террористическими
целями (д.2)
Рапорты и донесения по области по розыску эмигрантов, вступивших в отношения с горцами (д. 3)
Сводки и сведения Управления Кавказского жандармского округа о польских ссыльных, заподозренных в связях с горцами (д.5)

РГВИА
Опись по делам Канцелярии инспектора департамента (фонд 62, опись 1)

Переписка командующего войсками Кавказской линии и Черномории с наместником
Царства Польского о деятельности польских эмигрантов (д.55, лл.2-24)
Доклады наместника в Царстве Польском о деятельном участии поляков, (д.56, лл. 1-204)

ГАСК
Канцелярия гражданского губернатора Кавказской губернии (фонд 87, опись 1)
О прибытии в с.Новозаведенное Георгиевского уезда партии военнопленных поляков, (д. 316, лл. 1-13)
Список военнопленных поляков, находящихся в Кизляре (д.323, лл. 117)
О препровождении партии военнопленных поляков из Вятки в Георгиевск (д.304, лл.1- 11)
Рапорт Ставропольских земских нижних судов о препровождении и размещении по квартирам военнопленных поляков (д. 436)
Рапорт Александровского городничего о следовании воинских команд и партий прежним трактом (д. 440)
Рапорт Кизлярского городничего и переписка с ним об определении военнопленных поляков в Лащуринский карантин (д. 489)
Рапорт Ставропольского городничего Юзефовича об отправлении на прежнее местожительство военнопленных поляков (д. 493)
Рапорт Ставропольского городничего и переписка с ним о выделении денег на
обмундирование военнопленным полякам, (д.512, лл. 1-52)
Маршруты следования партии военнопленных поляков в пункты назначения на Кавказе, (д. 542, лл.1- 48)
Список военнопленных поляков из бывшей армии Наполеона, принявших присягу на подданство Российской империи, (д. 544, лл.1-115)
Список полякам из бывшей наполеоновской армии, пожелавшим остаться на жительстве, (д. 687, лл.1- 72)
О причислении поляка Шиманского по фальшивой сказке (д. 1015 а)
Канцелярия гражданского губернатора Кавказской области (фонд 444, опись 1)
Предписание начальника Кавказской области о доставлении сведений о духовенстве
римско католической и армянской религий (д.151, лл. 137)
Постановление Кавказского областного правления и переписка с Новочеркасской духовной
консисторией о вербовке жителей ст. Суворовской в католическую веру
(д.301, лл.1- 17)
Дело о браке Зандинского и Абдуловой, принадлежащих к разным религиозным вероисповеданиям, (д.365, лл.1- 9)
Дело о розыске польского выходца Дыбовского, замеченного в революционной пропаганде, (д.714, лл.1- 13об.)
Циркуляры Министерства Внутренних Дел и переписка с Кавказской палатой
госимуществ о надзоре за римско католическими священниками и доставлении
сведений о духовенстве Кавказской области, (д.876, лл. 1 - 43)
Отношение главного управления Грузии и переписка с окружными начальниками о риско
католических церквах и соединённых с ними армян (д.943, лл.1- 23)
Отношение МВД и переписка с окружными начальниками о розыске поляков Райковского и Цыбульского. (д.949, лл. 2- 24)
Переписка с Виленским Тифлисским военным губернатором о провозе из г. Вильно в
Тифлис участников революционного движения — студентов, (д.973, лл. 2-
32)
Переписка с Кавказской казённой палатой о разрешении отпуска штабе капитану Полесскому - Щепило денег из сумм земского сбора на
постройку караульни, (д.1143, лл. 1- 27)
Циркуляр МВД и донесения общих управлений округов о розыске эмиссара Адольфа Залесского (д.1222, лл. 1- 16)
Циркуляры МВД о порядке представления к чинам поляков, высланных в другие губернии (д.1473, лл.1-33)
Списки нижних чинов, уволенных в бессрочный отпуск в Кавказской области, (д. 1368, лл.1-184)
Переписка с общим управлением Кавказской области, полицейским управлением о
розыске поляка Либеродского и надзоре за поляками, проживающими в
Ставропольском округе, (д. 1568, лл. 1- 36)
Дело о преступлениях по должности ветеринарного врача Коханского и повивальной бабки Горяиновой. (д. 1844, лл. 1-14)
Отношение Екатеринославского гражданского губернатора, переписка со штабом
Отдельного Кавказского корпуса Кавказской казённой палатой о следовании
политических ссыльных рядового Побоевского и юнкера Госмана из г. Вильно
в Отдельный Кавказский корпус, (д. 1990, лл. 1-31)
Маршруты воинских частей, списки чинов, следующих на родину. (д.2354, лл. 1 -42)
Дело о составлении сметы на постройку в г. Ставрополе римско-католической церкви (д.2436, лл.1 51)
Переписка с ведомственными учреждениями о предоставлении списков лиц
католического вероисповедания римско — католической церкви. Списки
католиков.(д. 3259, лл. 1-57)
Предписание III отделения Е.И.В. канцелярии об объявлении пастору Моздокской римско католической церкви
Милосницкому о сношениях с бывшей фирмой «Олень» по делам акции,
(д.3304, лл.2 - 9)
Предписания начальника Кавказской области о запрещении чиновникам, состоящим под надзором полиции писать разным
лицам прошения, (д. 4159, лл. 2- 37)

Канцелярия Ставропольского губернатора (фонд 101)
Формулярный список о службе Ставропольского губернатора, действительного статского
советника Б.М. Янушевича и других служащих канцелярии, (опись 5, д.570,
лл.З 24)
Переписка с заведывающим делами Ставропольской римско — католической церкви о выборах синдика римско католической церкви в г.
Ставрополе, (опись 1, д.4779, лл. 1 -9об.)
Ведомости о количестве католиков по уездам губернии, (опись 1, д. 4784, лл.2- 28)
Формулярные списки из числа нижних чинов (опись 1. д.4812, лл.10-18, 45 об.47, 60-61)
Переписка командующего войсками Кавказской линии и Черномории со Ставропольским
губернатором о запрещении въезда в Россию поляков, изгнанных из Царства
Польского. Список изгнанников, (д.2361, лл. 1- 347)
Предписание командующего войсками Кавказской линии и Черномории об аресте комиссара
центрального революционного комитета Польши Василевского при его
возможном появлении на Кавказе, (д.2366, лл.1- 149)
Список участников польского восстания 1830 г. (д. 3049, лл. 1- 324)
Циркуляры департамента полиции о возвращении в Царство Польское из ссылки
духовных лиц, участников польского восстания, (д. 3291, лл.1-63).

Ставропольское губернское правление (фонд 68, опись 1)
О розыске бывшей польской шляхты и обращение их в сословие государственных крестьян (т.1, д. 534, лл.1- 16)
По отношению канцелярии Ставропольского гражданского губернатора о
Краковских уроженцах, пребывающих в России, (т.1, д. 495, лл. 1-31)
По предложению управляющего гражданской частью о разрешении свободного въезда в Царство Польское, (т.1, д.1912, лл.1- 9)
По отношению Кавказского губернского правления о решении дела дворянина Беньковского. (т.1, д. 1949, лл.1 17)
По рапорту начальника укрепления Маханьюртовского об отправлении для
водворения на жительство вышедшем из плена уроженце Царства Польского М.
Найдовсского. (т.1, д.2216, лл.1- 26)
По рапорту канцелярии г. управляющего гражданской частью о надбавке на каждый месяц
укрывательства за границей по одному году службы дворянам царства
Польского 9т. 1, д.2899, лл. 1-14)
По отношению Волынского губернского правления о розыске имущества князя А. Чарторыйского или отца его (т.1, д.3635, лл.1- 23)
Дело об иностранцах, оставшихся в России после войны, (т.1, д. 3764, лл. 414-415, 704-711)
По рапорту Моздокского участкового заседателя об увольнении в отставку полицейского служителя В. Коза, (т.1, д. 4152, лл.2- 24)
По прошению почётного гражданина Г. Тамашева о взыскании с бывшего
гражданского губернатора генерал майора Ольшевского по расписке 1630
руб. серебром с процентами, взятых им на построение католической церкви,
(т.1, д.4210, лл.1- 27)
Указы Правительствующего Сената об отказе полякам в их просьбе о помиловании с прилагаемым списком, о запрещении
иностранцам въезда в Россию и о выезде из России, (т.1, д.4414, лл.1-
74)
Наряд секретным циркулярным предписаниям о декабристах и польских повстанцах, (т.2, д.4574, лл. 1- 117)
По отношению Кавказского губернского правления о розыске по бракоразводному делу дворянина Выговского. (т.2, д.4650, лл.1-21)
По отзыву начальника штаба войск Кубанской оьласти о зачислении в
Ставропольскую арестантскую роту 13 человек польских мятежников. (т.2,
д. 6031, лл.1-53)
Циркуляры министра внутренних дел о порядке лиц возвращения и переселения в Царство Польское, (т.2, д.6542, лл.1-217)
По предписанию министра внутренних дел о розыске ксендза Ружицкого. (т.2, д. 6544, лл.1-32)
Об облегчении участи отданных в военную службу за участие в бывшем польском мятеже, (т.2, д.6960, лл.64)
О розыскании состоящих под надзором полиции польских выходцев Я.
Тарновского, JI. Урбанского, А. и М. Вайсы, Ш. Августовского, (т.2,
д.7106, лл.1- 73)
По отношению визитора римско — католических церквей на Кавказе и в Закавказье, метрическим выпискам за 1875 г. о лицах
римско — католического происхождения. 9т.2, д.8135, лл.1- 452).
Кавказское областное правление (фонд 63)
По рапорту Кизлярской градской полиции с присылкою показаний двух женщин из
полячек У. Евраховской и Д. Косаревой для учинения об них выправки,
(опись 1, д. 88, лл.1-13)
По отношению командующего войсками Кавказской линии генерал — майора Сталя о военнопленном поляке А.
Лосюке, бывшего у горцев, (опись 1, д.96, лл.1 37)
Об учреждении экспедиции о ссыльных поляках, о порядке препровождения, (опись 1, д.112, лл.1- 49)
По предложению начальника Кавказской области о военнопленном поляке Я.
Кочевиче, вывезенном из-за Кубани, (опись 6, д.65, лл.1- 19)
По отношению Навагинского пехотного полка с присылкою пленного поляка Я. Погиднова. (опись 6, д.71, лл.1- 31)
Указы приходные о сумме для ссыльных, (опись 9, д. 198, лл.1- 117)
По указу Правительствующего Сената о наложении запрещения на имения
помещиков, находящихся в Царстве Польском. 9опись 10, д. 181, лл.1-212)
По отношению Кавказской казённой палаты о приведении польского выходца Я
Вербицкого к присяге на верноподданство России, (опись 10, д. 253, лл.
1-37)
Статейные списки о ссыльных, отношения о медицинском освидетельствовании, (опись 11, д.37, лл.1- 79)
Партионные списки, отправляемых из Тифлиса в Тобольск и Ставрополь, отношение о пересылке ссыльных, (опись 11, д. 35, лл.1-23)
По предложению г. исправляющего должность начальника Кавказской области о
неоскорблении укоризненными упрёками нижних чинов бывшей польской армии,
поступивших в российскую службу, (опись 12, д. 27, лл. 1- 11)
По предложению министра внутренних дел об отыскании уроженца Царства
Польского, начальствовавшего злоумышленниками Э. Галагинского. (опись
12, д. 553, лл.1- 29)
Указы из Кавказского Областного Правления о хранении денежных сумм, о польских пленных дворянах и чиновниках, (опись
12, д. 561, лл. 36- 103)
По отношению Кавказской казённой палаты о предписании кому следует насчёт составления именных списков польским
переселенцам непричисляемым ещё по здешней области по преложенной форме,
(опись 13, д.515, лл.11- 47)
По предложению Кавказского гражданского губернатора о доставлении за каждый год сведений о сотоянии духовенства
римских католиков и армян, (опись 14, д.79, ллЛ- 53).
Ставропольский уездный земский исправник (фонд 84, опись 1)
По сообщению партионных офицеров об истребовании на продовольствие
военнопленных поляков денег, (д.59, лл. 1- 34)1060 проходящих воинских
командах, рекрутских партий и арестантах, (д.489, лл.6- 13)
По предписанию ставропольского окружного начальника о розыскании польских выходцев Райковского и Цыбульского. (д.637, лл.1- 29)
Дело по предписанию Кавказского гражданского губернатора о розыскании польского выходца И. Дыбовского. (д.903, лл.1- 17)
Дело по предложению Ставропольского окружного начальника о розыске
служившего в бывших польских войсках полковника, наименовавшегося
фальшиво М.В. Винярским и кучера его. (д.908, лл.1-18).

Общее управление Кавказской области (фонд 79)
Циркуляры МВД о снабжении одеждой и обувью польских пленных, (опись 1, д. 1058, лл.1- 34)
Циркуляры департамента полиции о возвращении на родину поляков, высланных в
Россию; распределение чинов на службу в российские войска, (опись 1, д.
1206, лл.1-107)
Циркуляры МВД и переписка с Кавказским областным правлением о розыске разных лиц, издержках и временных пособиях
иностранцам, находящихся в мятежнических польских войсках, (опись 1, д.
1531, лл.14 -47)
Переписка с Виленским гражданским губернатором, Кавказским областным правлением о высылке польского пленного Вржоско в
Виленскую губернию, (опись 1, д.1608, лл.1- 63)
Ведомость и переписка с Кавказским областным правлением об иностранцах, принявших присягу на
подданство России, (опись!, д.1961, лл.1-57)
Приговор общества католиков о выборе и утверждении председателя и членов данного комитета
для постройки Римско католического костёла, (опись 2, д. 1012а, лл.1-
76)
Рапорт старшего полковника Чайковского командующему войсками генерал лейтенанту Грабе о ходатайстве разрешения правительства о сборе
пожертвований на сооружение храма в Пятигорске, (опись 2, д. 703,
лл.1-41)
Переписка с Кавказской казённой палатой Анапским временным правлением об определении Крыжановского на службу в Кавказскую область,
(опись 2, д. 779, лл. 1-7)
Отношение Штаба войск Кавказской линии о запрещении распространения «учения» Шамиля, (опись 2, д. 1514, лл. 1-9об.)
Формулярный список полицмейстера Жизневского. (опись 2, д. 1582, лл.33-39)
Формулярный список врача Мокржицкого. (опись 2, д. 1611, лл.1-18об.
Формулярный список врача А.П. Янушевича. (опись 2, д. 1657, лл. 113)
Общее управление Ставропольского округа (фонд 71, опись 1)
Правила ликвидации долгов конфискованных имений лиц, принимавших участие в польском восстании, (д. 394, лл. 2-47)
Геометрические карты, планы, чертежи земельных и лесных участков (фонд 1253, опись 1)
Геометрический план примерных нарезок для поляков из дачи с.Новоселицы Кавказской области Пятигорского округа, (д.304, л.1)
План участка земли сотника Бентковского, выделенного из общей дачи крестьян
села Михайловского Ставропольского уезда и губернии. (д.980, л. 1).
Фонд личного происхождения М.В. Бентковского (фонд 322, опись1)
Послужной список Бентковского И.В. в Главном управлении государственного коннозаводства по Кавказскому краю (д.2, лл.1- 243)

Ставропольская духовная консистория (фонд 135)
Римско — католическая церковь Ставропольского прихода в г.Ставрополе 1840- 1849 гг.(опись 78, д.1703, лл.35 79)
По отношению департамента духовных дел о строительстве в г. Ставрополе римско католической церкви (опись2, д.223, лл.1-184)
По отношению визитора римско католических церквей на Кавказе, метрическим
выпискам о лицах римско - католического происхождения (опись 73, д.
1252. лл. 1-237)
Ставропольская губернская строительная и дорожная комиссия (фонд 103, опись1)
Отношения штаба главного управления путей сообщения и формулярные списки
гражданских чинов Ставропольской губернской строительной комиссии, (д.
1944, лл. 35-39, лл. 76-84)
Рапорты командующего Ставропольской арестантской №24 ротой и переписка о служащих роты, увольнение нижних
чинов и формулярные списки унтер офицеров, (д. 1947, лл. 44-56, 63-67,
71 об. - 74)
По рапорту служащего в Ставропольской губернской строительной и дорожной комиссии губернского архитектора Ткаченко об
исходатайствовании ему знака отличия за выслугу беспорочно 15 лет и
потом 20 лет. (д. 104, лл. 2-9об.)

Канцелярия Ставропольской дирекции училищ (фонд 15)
Формулярные списки членов Ставропольской губернской гимназии (опись 2, д. 1605, лл. 71-77, лл.178- 189)
Формулярные списки членов Ставропольской губернской гимназии (опись 2. д. 781, лл. 29 47)
Формулярные списки членов Ставропольской губернской гимназии (опись 1, д. 634, л.56 68)
Формулярные списки членов Ставропольской губернской гимназии (опись 1, д. 804, лл.17)
Формулярные списки членов Ставропольской губернской гимназии (опись 1, д. 2033, лл. 1 17; д. 2153, лл.163 - 184)
Ставропольский епархиальный миссионерский Совет (ф.439, опись 1)
Дело о составлении списков лиц римо-католического вероисповедания, проживающих в Ставропольской губернии (д.253, лл. 103-126)
По сообщению епархиального миссионерского Совета об установлении контроля
за религиозной деятельностью польских выходцев Э. Галагинского,
Свентославского (д.322, лл.1-27)

Польские генеалогические источники НЕпольского происхождения.
 
ФеликсовичДата: Среда, 07.03.2018, 22:33 | Сообщение # 29
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
* По материалам: http://forum.vgd.ru/17/18198/20.htm?a=stdforum_view&o=

ГАТО, Фонд ф-270. 1865 г., ед.хр. 6
Заведующий по водворению польских переселенцев.
Переписка о поселении польских переселенцев в Томской губернии, о выдаче денег от
казны на обзаведение хозяйством. Обзор положения переселенцев в
Усть-Карагатской, Вознесенской, Покровской и Нижнее-Каинской волостях
Каинского округа.

ГАТО, Фонд Ф-3.

Томское губернское управление
Сведения о лицах, высланных в Томскую губернию за участие в польских восстаниях
1831, 1863 гг.: прошения ссыльных поляков о выдаче из казны денежного
пособия и кормового довольствия, сборе сведений о их дворянском
происхождении, о возвращении на родину; сведения о лицах, высланных за
принадлежность к польским революционным организациям:
1851 г., оп. 36, д. 196;
1855 г., оп. 54, дд. 362, 943;
1856 г., оп. 36, д. 229;
1863 г., оп. 36, д. 292, 299; оп. 2, д. 1033;
1864 г., оп. 54, д. 515; оп. 2, дд. 1149, 1156;
1865 г., оп. 2, дд. 1096, 1149;
оп. 4, дд. 292, 297, 301, 302, 313;
оп. 54, дд. 159, 520, 524, 525, 528, 529, 530, 533, 542,
543, 544, 547, 549, 550, 558, 559, 563, 567, 594, 595, 597, 599, 612,
614, 616, 621, 625, 626, 635, 637, 642, 646, 647, 648, 658, 717;
1866 г., оп. 4, дд. 280, 298, 315, 317, 326;
оп. 2, дд. 1135, 1149, 1160, 1165;
оп. 36, д. 351;
1867 г., оп. 2, дд. 496, 1178, 1181, 1192, 1193, 1194, 1197, 1198, 1198-а, 1199,
1202, 1204, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1218, 1219, 1221, 1222,
1224, 1231, 1238, 1243, 1246, 1247, 1255, 1257, 1263, 1265, 1271, 1276,
1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1287, 1292, 1293, 1295, 1300,
1301, 1305, 1306;
оп. 4, дд. 345, 346, 358, 360, 362, 366, 367, 368, 371, 392, 402;
оп. 36, д. 374;
оп. 54, дд. 560, 562, 564, 568, 570, 573, 575, 580, 582,
589, 591, 593, 596, 600, 606, 611, 620, 623, 624, 634, 636, 669, 714;
1868 г., оп. 61, д.1;
оп.11, д.1110;
оп. 18, дд. 415, 445;
оп. 2, дд. 1308, 1309, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319,
1320, 1322, 1325, 1326, 1329, 1329-б, 1329-а, 1329-ж, 1329-и, 1331,
1332, 1335, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1345, 1346, 1347, 1348, 1351,
1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1367, 1370, 1381, 1382;
оп. 4, дд. 319, 364, 371, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 400, 402,
403, 405, 406, 411, 420, 421, 422, 427, 428, 429, 431, 433, 434, 442,
444, 445, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 458, 459, 460, 461, 463, 464,
465, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 479, 480, 481,
483, 484, 485, 487, 488, 489, 493, 494, 496, 497, 498, 499, 502, 503,
504, 505, 508, 509, 560;
оп. 54, дд. 586, 605, 607, 608, 615, 618, 622, 632, 638, 640, 645, 653, 654, 655, 659, 662, 663,
664, 666, 667, 670, 707, 708, 720, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728,
729, 730, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 749, 751, 755;
1869 г., оп. 18, д.446;
оп. 2, дд. 1344-б, 1344-в, 1344-г, 1344-д, 1344-е, 1368,
1374-б, 1374-в, 1374-г, 1386, 1387, 1388, 1390, 1391, 1400, 1408, 1431;
оп. 4, дд. 342, 515, 516, 523, 524, 525, 526, 527, 533, 536, 537, 538, 539, 541, 545, 550, 551, 556;
оп. 54, дд. 588, 671, 672, 674, 676, 677, 678, 679, 680,
681, 682, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 691, 693, 694, 695, 696, 697,
698, 699, 701, 702, 705, 712, 721, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737,
738, 739, 740, 741, 748, 752, 756, 761, 762, 763, 765, 766, 767, 769,
770, 772, 774, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 787, 788, 790, 792, 793,
795, 797, 798, 799, 800, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 809, 810, 811,
813, 822, 823, 826, 827, 828, 829;
1870 г, оп. 4, д. 371;
оп. 54, дд. 812, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 824, 825,
830, 831, 834, 835, 836, 840, 841, 842, 843, 845, 847, 848, 849, 850,
854, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 865, 867, 868, 870, 871, 872,
873, 874, 975, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883;
1871 г., оп. 37, д.149;
оп. 11, д. 1194;
оп. 4, дд. 571, 573, 574, 575, 576, 577;
1872 г., оп. 2, д. 1295;
1880 г., оп. 37, дд. 167, 169, 170, 171;
оп. 4, д.560;
1881 г., оп. 61, д. 4;
оп. 2, д.66;
оп. 55, дд. 11, 12;
1885 г., оп. 4, д.1753;
оп. 55, д. 28;
1896 г., оп. 26, д.1285;
1897 – 1900 гг., оп. 56, дд. 105, 673;
1907 г., оп. 77, д. 2073;
1908 г., оп. 77, дд. 424, 2531;
оп. 56, дд. 191, 197;
оп. 26, д.2312;
1908 – 1912 гг., оп. 70, дд. 700, 776, 780, 803, 804, 805, 807, 808, 811, 814, 817, 818,
819, 820, 821, 827, 828, 838, 839, 843, 864, 868, 869, 872, 874, 878;
оп. 26, д. 2313;
оп. 77, дд. 1211, 1042, 1371, 1503, 1987, 1240, 1221; 1236
оп. 70, дд. 775, 953, 954, 960, 963, 1053, 1319, 1320, 1321 – 1326, 2479, 2526, 2654;
оп. 56, д. 204;
оп. 58, д. 2;
1914 г., оп. 81;
1915 г., оп. 77, дд. 2221, 2321.

сайт ГАТО: http://www.gato.tomica.ru/
 
ФеликсовичДата: Среда, 07.03.2018, 22:41 | Сообщение # 30
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
*
Фонд №321, арх. опись №1 дел постоянного хранения, 1720 – 1865 гг.
Ревизские сказки 1-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й ревизий.
дело №4.
Ревизские сказки мещан Верхнетомской, Каинской и др. волостей губернии,
25 февраля 1816 г. – 21 июня 1816 г., 333 стр.
дело №15
Ревизские сказки Богородской, Варюхинской, Верхотомской, Епачинской, Спасской, Тутальской и др. волостей Томской губернии,
23 марта 1816 г. – 10 июня 1816 г., 420 стр.
дело №27
Ревизские сказки поселенцев Верхне – Омской волости Каинского округа,
7 декабря 1859 г. – мая 1856 г., 131 стр.
дело №29
Ревизские сказки Усть – Тартасской волости Каинского округа,
30 декабря 1850 г – 24 июля 1857 г., 354 стр.
дело №37
Ревизские сказки ссыльных поселенцев Верхнее – Каинской волости Каинского округа,
3 января 1851 г. – 29 сентября 1855 г., 277 стр.
дело №40
Ревизские сказки поселенцев Верхнее – Омской волости Каинского округа,
7 февраля 1858 г. – 26 марта 1863 г., 156 стр.
дело №49
Ревизские сказки поселенцев Казанской волости Каинского округа,
11 февраля 1858 г. – 15 марта 1859 г., 184 стр.
дело №56
Ревизские сказки переселенцев Верхнее – Каинской волости Каинского округа,
7 июля 1858 г. – 3 марта 1865 г., 257 стр.
 
ФеликсовичДата: Пятница, 16.03.2018, 12:55 | Сообщение # 31
Король
Группа: Администраторы
Сообщений: 1075
Репутация: 1
Статус: Offline
*
Лазовский Петр1895
Лазовский Петр (1895)

 • Дата рождения: 1895 г.
 • Варианты ФИО: Лазовский Лазовский Петр Александрович
 • Пол: мужчина
 • Профессия / место работы: Капитан, начальник 1 отделения (отделение учета) КРУ Хелм (Люблинское в-во). - По состоянию
  на декабрь 1939 г. содержался в Козельском лагере военнопленных,

 • Дата расстрела: 14 апреля 1940 г.
 • Место смерти: [расстрелян в период 13-14.04.1940*].


 • Обвинение: на основании решения Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года
 • Приговор: ВМН, 11-12.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Смоленской обл. (список-предписание № 022/2 от 09.04.1940),


 • Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Убиты в Катыни. - Книга памяти польских военнопленных -
  узников Козельского лагеря НКВД, расстрелянных по решению Политбюро ЦК
  ВКП(б) от 5 марта 1940 года

 
Форум » Категория » ФОРУМ » Восстание 1830-31,1863-64, легионы 1918-20, Катынь, Тверь. (Лозовские, Лазовские, Лос(с)овские)
 • Страница 1 из 1
 • 1
Поиск:


Copyright MyCorp © 2020